Bağış Politikası

Kütüphanemize bağış yapılan materyaller koleksiyon geliştirme politikası içinde değerlendirilerek kabul edilmektedir. Koleksiyon geliştirme politikamız Üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma amaçlarına ve önceliklerine dayanmaktadır. Politikaya uygun olmayan ya da kütüphane koleksiyonunda bulunan materyaller ihtiyacı olan başka bir kuruma gönderilir.

Bağış olarak kabul edilen kaynaklar LC Sınıflama Sistemine göre kataloglandıktan sonra raftaki yerine yerleştirilir. Bağış yapan kişi veya kurumların özel yer istekleri kabul edilmez. Kaynağı bağışlayan kişi ya da kuruluşun ismi katalog kaydında bağışlayan olarak yazılır.

  1. Gazeteler ve gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar bağış olarak kabul edilmez.
  2. DVD’ler hasarsız ve orijinal olmalıdır.
  3. Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları yırtık ve eksik, yazılmış ve karalanmış yayınlar kabul edilemez.
  4. Ders notları, fotokopi ile çoğaltılmış yayınlar, ilköğretim ve lise ders kitapları kabul edilemez.
  5. Çift nüsha olması halinde başka kurumlara bağış yapılması ile ilgili haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü’ne aittir.
  6. Bağış yapan kişi ve kurumlar bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.
tr_TR