• Home
  • Turnitin/iThenticate/İntihal.net

Turnitin/iThenticate/İntihal.net

Turnitin/iThenticate

 

Turnitin

Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır.

Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım yeteneklerini geliştirmektedir. Belirli bir zaman aralığında orijinal yazımı teşvik eder. Günümüz eğitimcileri ve yöneticileri öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünerek ve yasal bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. Milyarlarca internet kaynağına erişilebilirlik sayesinde öğrenciler, bir kaynağın tüm paragraflarını bir saniyede kopyalayıp yapıştırabilmektedir. Bu, performans ve değerlendirmelere yapılan vurgu ile birleşince, öğrenci araştırma ve makalelerinde orijinal olmayan içerik kullanımının artmasına sebep olmaktadır.

Turnitin’ı kullanmak isteyen akademisyenler için gereken şifre Kütüphane tarafından sağlanmaktadır. Programı kullanmak isteyenlerin kutuphane@kent.edu.tr adresine isim, soyisim ve e-mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

Turnitin:
https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=en_us

Kullanım kılavuzları için:
https://help.turnitin.com/feedback-studio/turnitin-website/turnitin-home.htm

 

iThenticate

 

Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri hariç) intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

Programı kullanmak isteyen akademisyenlere Kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin kutuphane@kent.edu.tr adresine isim, soy isim ve e-mail adreslerini bildirmeleri rica olunur.

TÜBİTAK EKUAL kapsamında 2011 yılından bu yana aboneliği devam eden iThenticate veri tabanıyla ilgili müzakere sonuçlandırılarak 01 Ocak 2017-31 Aralık 2019 dönemi için lisans anlaşması imzalanmıştır.

İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir.

İthenticate programının şuan itibari ile sadece üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanmalarına izin verilecektir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır. Bu tür ihtiyaçlar için abone olduğumuz Turnitin programı kullanılmalıdır.

iThenticate:
https://app.ithenticate.com/en_us/login

 

İntihal.net

 

İntihal.net çevrimiçi kullanılabilecek bir intihal tespit yazılımıdır. Bir kaynak ile benzerlik bulunması eserin intihal olduğu anlamına gelmemektedir. İntihal.net programı genel olarak aynı cümleleri (benzerlik bulunan cümleleri) dokümanlar arasında bulmayı hedeflemektedir. Eserdeki alıntının intihal olup olmadığı belirlemek akademisyenin kararına bağlıdır.

Kullanıcı hesabı için kütüphanemizle irtibata geçmelisiniz. E-posta adresimiz: kutuphane@kent.edu.tr

İntihal.net:
https://intihal.net

en_US